Omavalmentaja

Sinä työllisyydenhoidon ammattilainen, liity vahvistukseksi joukkoomme!

Haku päättyy 30.11.2022 | Hae nyt

Haemme omavalmentajaa määräaikaiseen virkaan

Juvan kunnan työelämäpalvelut hakevat määräaikaiseen 31.12.2024 asti kestävään virkaan omavalmentajaa. Omavalmentajan työ sisältää alkuvaiheessa työllisyyden edistämisen kuntakokeilun mukaisia työtehtäviä. Käytännössä työt ovat julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaisia tehtäviä työnhakijoiden parissa. Muina työtehtävinä ovat työvoiman saatavuuden turvaamiseen liittyvät tehtävät yhteistyössä yritysten kanssa. Pidämme yllä Juvalle töihin internetsivustoa ja työtehtävänäsi on sivuston hoitoon liittyvät tehtävät. Eduksesi on, jos osaat toteuttaa työnhakijoille luovia heitä vahvistavia ryhmätoimintoja. Toteutamme näitä työnhakijoille tarpeen mukaan, heidän vapaaehtoisuuteensa perustuen. Ryhmissä on aina takana ihmisten vahvistaminen kohti työelämää tai muuta työnhakijaa palvelevaa asiaa luovuuden keinoin.

Vahvuutenamme työyksikössämme ovat työllisyydenhoidon osaamisen lisäksi asiakkaiden kohtaamisen ja työskentelyn taidot, työhön sitoutuminen sekä tunnollinen ja vastuullinen, motivoitunut työn tekeminen. Näitä edellytämme työtehtävässä onnistumiseksi myös työhön valittavalta tekijältä. Valitun tulee olla osaava, halukas ja kykeneväinen uuden oppimiseen, työlainsäädäntöä noudattava, hyvät vuorovaikutustaidot omaava ja työstä innostuva. Ilman innostusta työtä ei pidemmän päälle jaksa. Tärkeää on, että työhön valittu pitää itsestänsä ja omasta jaksamisestansa huolta. Juvan kunta tukee työhyvinvointia mm. E-passi edulla. Työelämäpalvelut mahdollistavat lisäksi työhyvinvoinnin tukemisen asioita osallistumalla XAMK:n työhyvinvointia luovuudella toteuttavan hankkeen menetelmätyöpajoihin.

Työn menestyksekäs hoitaminen edellyttää tehtävään soveltuvaa tutkintoa ja kokemusta työllisyydenhoidon tehtävien hoitamisesta.

Tarjoamme työn, jossa pääsee kehittymään. Yksikään työpäivä ei ole varmasti samanlainen. Valittu saa työyhteisön, jossa opimme yhdessä toinen toistamme tukien ja auttaen, kannustusta, rohkaisua ja kiitosta jakaen.

Työ muotoutuu tarpeiden ja muutoksen myötä. Jos lait vahvistuvat, olemme rakentamassa TE2024 uudistuksen mukaista kunnallista työllisyydenhoidon rakennetta. Valittu on osana mallintamassa ja kokeilemassa eri toimintatapoja, jotka saattavat olla pysyviä työllisyydenhoidon malleja jatkossa Juvan kunnassa TE-toimiston palveluita toteuttaessa.

Työ alkaa sopimuksen mukaan, mahdollisimman pian. Työhön perehdytetään. Työssä noudatetaan toimistotyöaikaa. Työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan.
Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Lisätietoja työllisyyskoordinaattori Sanna Sköniltä, puh. 0400 136 211 tai sanna.skon@juva.fi .


Tervetuloa meille, odotamme sinua!

Hae nyt

Lisätiedot

Työllisyyskoordinaattori Sanna Skön, puh. 0400 136 211 tai sanna.skon@juva.fi.

Jaa